Vattenbyggnad

Vi har en mångsidig maskinpark och många års erfarenhet av vattenbyggnad. Vi kan arbeta från land eller vatten med hjälp av bland annat grävmaskiner eller Vesimestari-sugmuddrare. Våra arbetsobjekt har bland annat utgjorts av insjöar, stränder, industribassänger och förorenade vattenområden.

Vår maskinpark omfattar fyra Vesimestari och en BigFloat-grävmaskin. Vår Vesimestari-maskinpark för sugmuddring är till sin storlek den största på marknaden och till sin omfattning den mest omfattande, jämfört med konkurrenternas. Våra Vesimestari är kostnadseffektiva, eftersom vi aktivt uppdaterar vår maskinpark så att den är bland de bästa på marknaden. Vårt polymerlösningsmateriel är det största bland Vesimestari-företagen.

Vesimestari

När vi använder oss av sugmuddring kan vi pumpa jordmassorna upp till en kilometer till en sedimenteringsbassäng eller en geotub. Geotuberna möjliggör en flexibel placering av bassängerna för muddertippning. Våra Vesimestari-muddrare kräver inte separat lyfthjälp eller tunga kranar för att flyttas fån land till vatten eller tvärtom. Maskinen ”går” själv från lavetten till

BigFloat grävmaskin

BigFloat är en grävmaskin med krypande pontoner som klarar även de mest krävande markbyggnadsarbetena. Med maskinen kan man utföra arbeten i grunda vatten, på myrar och vattenområden där arbete med en traditionell grävmaskin kan vara till och med farligt.

Våra arbetsobjekt omfattar bland annat rengöring av biologiska industribassänger, rengöring av industribassänger, avlägsnande av förorenat jordmaterial, avlägsnande av torvlager, avlägsnande av gruvors processavfall samt iståndsättning av farleder.

Vid sidan av vår maskinpark för sugmuddring har vi även två mobila högeffektpumpar, vars sammanlagda pumpeffekt uppgår till 5 000 kubikmeter i timmen. Hela vår maskinpark kan transporteras på lastbilsflak och kan till exempel med hjälp av en grävmaskin flyttas till platser som annars inte kunde nås.