Övriga tjänster

Våra tjänster omfattar transportservice, från transport av styckegods till landsvägstransporter.

Vi säljer och monterar även centralsmörjnings- och högtrycksfiltersystem till olika objekt.

Vi utför service på och reparerar tunga fordon, markbyggnadsmaskiner och traktorer i vår hall i Punkalaidun.

Vi skaffade nyligen snöplogningsmateriel till huvudstadsregionen.