Markbyggnad

Vi har utfört mångsidiga arbeten inom markbyggnad under många år. Vår långa yrkesbakgrund, en mångsidig maskinpark och våra tuffa medarbetare garanterar ett lyckat slutresultat.

Vår maskinpark omfattar flera grävmaskiner, från en modell på 900 kg till en modell på 25 ton samt 4 hjullastare.

Våra arbetsobjekt består bland annat av avlägsnande av förorenat jordmaterial, vägförbättringsarbeten, kabelarbeten, kommunteknik, grundbyggande samt andra markbyggnadsarbeten.